>> Povratak na naslovnu


Prezentacije sa predavanja
Prezentacije sa predavanja se mogu naći na sledećem dropbox...
pročitaj ceo unos


Literatura za predmet Psihologija u menadžmentu
U prilogu je postavljena literatura za predmet Psihologija u menadžmentu, 2015. Teme koje su obrađene su: Vrednosti i ciljevi; Prioriteti, odluke; Lokus kontrole, proaktivnost i inicijativa;...
pročitaj ceo unos


Poslovno pismo: upit za poslovnu saradnju za poslovni uspeh
Prilikom poslovanja bilo kog preduzeća često se dešava da ono želi da stupi u saradnju sa drugim poslovnim subjektima koje ne poznaje, da bi se postigao obostrani za poslovni uspeh. Ukoliko...
pročitaj ceo unos


Poslovno pismo: poslovna ponuda primer predloga za posao
Pri uspostavljanju saradnje sa firmama koje nam nisu poznate, vrlo je važno napraviti dobar prvi korak. Ne želimo da taj prvi korak bude suviše grub, jer bi to moglo odbiti mogućeg partnera....
pročitaj ceo unos


Psihološko testiranje za posao: kako se ponašati
Ponekad pri izboru među kandidatima za radno mesto firme konsultuju stručnjake koji bi mogli da saznaju nešto više o svakom kandidatu. Među tim stručnjacima često su...
pročitaj ceo unos


Pismo preporuke: Preporuka profesora za stipendiju primer
Pismo preporuke је često tražen dokument pri traženju studentske stipendije ili razmene. Svrha ovog pisma je da onome ko vrši izbor ukaže na posebne kvalitete kandidata, i zbog toga...
pročitaj ceo unos


Pismo preporuke: Preporuka za posao primer
Pismo preporuke је često tražen dokument pri traženju posla. Pismo preporuke po pravilu tražite od bivšeg ili sadašnjeg poslodavca kako bi ubedilo budućeg poslodavca da vas...
pročitaj ceo unos


Obrazac za motivaciono pismo - primer
U nastavku možete besplatno skinuti, izmeniti i koristiti obrasce za pisanje motivacionog pisma. Ne zaboravite da pošaljete motivaciono pismo kada se ono traži oglasom, jer je ono vrlo često...
pročitaj ceo unos


CV obrazac: Obrazac za CV i radnu biografiju
U nastavku možete besplatno skinuti, izmeniti i koristiti CV obrazac tj.formular za pisanje radne biografije. Svaki CV obrazac sadrži nekoliko osnovnih delova: 1. Kontakte kandidata za posao:...
pročitaj ceo unos


Obrazac za propratno pismo - primer
U nastavku možete besplatno skinuti, izmeniti i koristiti obrasce za pisanje propratnog pisma. Ovo propratno pismo, se uvek šalje uz CV obrazac, jer se na samom CV obrascu ne navodi zašto se on...
pročitaj ceo unos


Motivaciono pismo primer - kako napisati
(opšti principi pisanja CVja i radne biografije ovde) pročitaj ceo unos


Kako održati prezentaciju i javni nastup
Kako održati dobru prezentaciju i javni nastup? Dobra prezentacija organizacije ili onoga što ona ima da ponudi mora: 1. da privuče i drži pažnju slušalaca 2. da bude jasna, nedvosmislena i...
pročitaj ceo unos


Propratno pismo primer - primer poslovnog pisma
(opšti principi pisanja CVja i radne biografije ovde) pročitaj ceo unos


Primer CV-ja, primer radne biografije, propratnog pisma
U nastavku je predstavljen primer CV dokumenta (radne biografije), uz propratno pismo i motivaciono pismo, kao deo tekstova o tome kako naći posao. Na posebnim stranicama možete naći CV...
pročitaj ceo unos


Dobra powerpoint prezentacija primer
Kako napraviti i održati dobru prezentaciju i javni nastup? Osnovna greška koju neiskusni govnornici prave jeste da svoj nastup baziraju na powerpoint prezentaciji. PPT slajdovi bi trebali biti...
pročitaj ceo unos


Poslovni razgovor, priprema i vođenje poslovnog razgovora
Usmeno verbalno komuniciranje predstavlja najveći deo ukupnog komuniciranja u poslovnom svetu, pri čemu poslovni razgovori zauzimaju posebno važno mesto. Pri definisanju poslovnog...
pročitaj ceo unos


Primeri poslovnih pisama - poslovno pismo
Struktura i značaj poslovnog pisma - klik ovde Uz poslovno pismo često ide i propratno pismo, o njemu ovde: (...
pročitaj ceo unos


Kako napisati CV (sivi) radna biografija propratno i motivaciono pismo: koraci i greške
CV. Pisanje CV-ja (sivi, radna biografija) je jedna od najčešćih spomenutih aktivnosti kada ljudi razgovaraju o traženju posla, a CV obrazac je jedan od najtraženijih obrazaca u...
pročitaj ceo unos


Poslovno pismo - princip i primer poslovnog pisma, službeni dopis, memo
(o poslovnom imejlu ovde) (primer CV ovde) pročitaj ceo unos


Pisana komunikacija - poslovni imejl
(o poslovnom pismu ovde) U poslednjoj deceniji prošlog veka i u 21. veku smo svedoci porasta...
pročitaj ceo unos


>> Povratak na naslovnu