>> Povratak na naslovnu


Komunikologija - Informacioni inženjering
Na ovoj stranici možete pratiti sve informacije u vezi sa predmetom Komunikologija na studijskom programu Informacioni inženjering. Konsultacije četvrtkom od 8:30 do 10:30 časova, zgrada...
pročitaj ceo unos


Struktura ocene i evidencija studenata 2016-2017
Način računanja krajnje ocene iz komunikologije, za redovne studente, na osnovu prikupljenih poena*: 1. predispitne obaveze: dolasci na predavanja 5 poena dolasci na vežbe 5...
pročitaj ceo unos


Struktura ocene i evidencija studenata 2015-2016
Način računanja krajnje ocene iz komunikologije, za redovne studente, na osnovu prikupljenih poena*: 1. predispitne obaveze: dolasci na predavanja 5 poena dolasci na vežbe 5...
pročitaj ceo unos


Struktura ocene i evidencija studenata 2014-2015
Način računanja krajnje ocene iz komunikologije, za redovne studente, na osnovu prikupljenih poena*: 1. predispitne obaveze: dolasci na predavanja 5 poena dolasci na vežbe 5...
pročitaj ceo unos


Komunikologija za menadžere - knjiga 2
U 2013. godini u okviru izdavaštva FTN-a izašlo je iz štampe drugo izdanje udžbenika "Komunikologija za menadžere", autora Nile Kapor-Stanulović i Petra Vrgovića, koji na praktičan...
pročitaj ceo unos


Komunikologija - Čiste energetske tehnologije
Na ovoj stranici možete pratiti sve informacije u vezi sa predmetom Komunikologija na studijskom programu Čiste energetske tehnologije. Konsultacije sredom od 8:30 do 10:30 časova, zgrada...
pročitaj ceo unos


Struktura ocene i evidencija studenata 2013-2014
Način računanja krajnje ocene iz komunikologije, za redovne studente, na osnovu prikupljenih poena*: 1. predispitne obaveze: dolasci na predavanja 5 poena dolasci na vežbe 5...
pročitaj ceo unos


Teme za master radove iz komunikologije
Ukoliko ste na usmerenju za menadžment ljudskih resursa, možete direktno doći na dogovor oko izrade master rada iz predmeta Komunikologija. Ukoliko ste na nekom drugom usmerenju, neophodno je...
pročitaj ceo unos


Struktura ocene i evidencija studenata 2012-2013
Način računanja krajnje ocene iz komunikologije, za redovne studente, na osnovu prikupljenih poena*: 1. predispitne obaveze: dolasci na predavanja 5 poena dolasci na vežbe 5...
pročitaj ceo unos


Upis ocene u indeks za sve generacije
Ocene iz komunikologije se upisuju nakon ispitnih rokova u unapred određenim terminima koje možete videti na ovom sajtu zajedno sa rezultatima ispita. Ukoliko ne stignete da upišete ocenu u...
pročitaj ceo unos


Struktura ocene i evidencija studenata 2011-2012
Način računanja krajnje ocene iz komunikologije, za redovne studente, na osnovu prikupljenih poena: dolasci na predavanja 5 poena dolasci na vežbe 5 poena aktivnosti na vežbama...
pročitaj ceo unos


Struktura ocene i evidencija studenata 2010-2011
Način računanja krajnje ocene iz komunikologije, za redovne studente, na osnovu prikupljenih poena: dolasci na predavanja 5 poena dolasci na vežbe 5 poena aktivnosti na vežbama...
pročitaj ceo unos


Kako koristiti literaturu za pisanje seminarskih radova

Plagijarizam je korišćenje informacija, ideja ili reči iz nekog izvora kao da su vaši, bez odavanja priznanja tom izvoru - čin neistine, varanja i otuđivanja.... pročitaj ceo unos


Raspored seminarskih 2009
Sledi raspored izlaganja seminarskih radova iz komunikologije u školskoj 2009/2010 godini. Radovi se izlažu u terminima predavanja. Možete koristiti sva dostupna tehnička pomagala. Izlaganje...
pročitaj ceo unos


Struktura ocene i evidencija studenata 2009-2010

Struktura ocene

Način računanja krajnje ocene iz komunikologije, za redovne studente, na osnovu prikupljenih poena: dolasci na predavanja 5 poena dolasci na vežbe 5...
pročitaj ceo unos


Komunikologija za menadžere - knjiga
Februara 2009. godine u okviru izdavaštva FTN-a izašao je iz štampe udžbenik "Komunikologija za menadžere", autora Nile Kapor-Stanulović i Petra Vrgovića, koji na praktičan način...
pročitaj ceo unos


Seminarski radovi iz komunikologije 2009
Opšte smernice za izradu seminarskih radova za školsku 2009/2010 godinu Pisana forma * Do 20 strana teksta na zadatu temu, gde je potrebno navesti...
pročitaj ceo unos


Najčešće teme koje se obrađuju u toku semestra
U okviru predavanja i vežbi, biće obrađene sledeće teme:
* pojam komuniciranja, podela oblasti izučavanja, osnovni faktori komuniciranja
* neverbalna...
pročitaj ceo unos


Ispit nije prošao u studentskoj službi?
Ukoliko ste polagali ispit u jednom roku, a isti prijavljivali u nekom narednom roku, moguće je da ocena neće biti uneta. Zato je vrlo važno da pravovremeno kontaktirate asistenta -...
pročitaj ceo unos


Često postavljana pitanja
Neka pitanja se često čuju, pa smo, kao i uvek, rešili da vam pomognemo i razjasnimo dileme: - Dali ste ispit u nekom ranijem roku, a on nikako da prođe kroz studentsku službu, iako...
pročitaj ceo unos


>> Povratak na naslovnu