:: KOMUNIKOLOGIJA
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Povratak na početnu stranicu
Iz iste kategorije:

>> Raspored dolazaka na kolokvijum 24.04.2018.
>> Vežba: Prezentacija preduzeća i njegovog proizvoda ili usluge 2017/2018
>> Dolasci na vežbe u aprilu
>> Vežba: Prezentacija preduzeća i njegovog proizvoda ili usluge 2017/2018
>> Rezultati ispita održanog 20.09.2017.
>> Rezultati ispita održanog 27.08.2017.
>> Upis ocena Jul 2017
>> Pomeramo termin ispita u Julu 2017
>> Rezultati ispita održanog 22.06.2017.
>> Upis ocena i uvid u radove u junskom roku 2017
>> Evidencije i predlozi ocena Jun 2017
>> Rezultati ispita u predroku 13.06.2017.
>> Vežba: Prezentacija preduzeća i njegovog proizvoda ili usluge 2016/2017
>> Promena učionica za Komunikologiju 22.05.2017.
>> Rezultati prvog kolokvijuma 2017-04-24 i 2017-04-25
>> Raspored dolazaka na kolokvijum 25.04.2017.
>> Rezultati ispita održanog 09.10.2016.
>> Upis ocena 03.10.2016.
>> Rezultati ispita održanog 05.09.2016.
>> Rezultati ispita održanog 07.07.2016.
>> Upis ocena 8. jula 2016. u 9h
>> Rezultati ispita održanog 20.06.2016.
>> Evidencije i predlozi ocena Jun 2016
>> Vežba: Prezentacija preduzeća i njegovog proizvoda ili usluge 2015/2016
>> Zadatak za pisano komuniciranje č.e.t. 2015/2016
>> Rezultati prvog kolokvijuma 2016-04-19
>> Č.E.T. uputstvo za vežbu za 25.04.2016.
>> Raspored dolazaka na kolokvijum 19.04.2016.
>> Prezentacije sa predavanja 2015/2016 za prvi kolokvijum
>> Rezultati ispita održanog 27.09.2015.
>> Rezultati ispita održanog 02.09.2015.
>> Rezultati ispita održanog 08.07.2015.
>> Upis ocena i uvid u radove
>> Rezultati ispita održanog 22.06.2015.
>> Upis ocena i uvid u radove Jun 2015
>> Evidencije i predlozi ocena Jun 2015
>> Raspored dolazaka na ispit u predroku 9. juna
>> Vežba: Prezentacija preduzeća i njegovog proizvoda ili usluge 2014/2015
>> Zadatak za pisano komuniciranje č.e.t. 2014/2015
>> Rezultati kolokvijuma Maj 2015
>> Raspored dolazaka na kolokvijum 5. Maja
>> Komunikologija kao RAZLIKA ISPITA 2014/2015
>> Upis ocena iz komunikologije Sept 2014.
>> Rezultati ispita održanog 18.06.2014.
>> Rezultati ispita održanog 06.04.2014.
>> Rezultati ispita održanog 20.02.2014.
>> Rezultati ispita održanog 05.02.2014.
>> Upis ocena iz komunikologije
>> Predlozi konačnih ocena 2013/2014

trenutno čitate>> Vežba: Prezentacija preduzeća i njegovog proizvoda ili usluge 2013

>> Anketa za 2 zaposlene osobe
>> Nastava u petak 10. januara 2014.
>> Rezultati prvog kolokvijuma održanog 27.11.2013.
>> Raspored dolazaka na prvi kolokvijum 2013
>> Dobrodošli studenti 2013-2014!
>> Upis ocena
>> Rezultati ispita održanog 23.03.2013.
>> Rezultati ispita održanog 25.02.2013. (vanredni)
>> Rezultati ispita održanog 02.02.2013.
>> Vanredni studenti 2012/2013
>> Rezultati ispita održanog 21.01.2013.
>> Predlozi konačnih ocena 2012/2013
>> Raspored dolazaka na ispit u predroku
>> Anketa za 3 zaposlene osobe
>> Vežba: Prezentacija preduzeća i njegovog proizvoda ili usluge
>> Vežba: Prezentacija poslovne ideje
>> Rezultati prvog kolokvijuma održanog 28.11.2012.
>> Raspored dolazaka na prvi kolokvijum 2012
>> Rezultati ispita održanog 13.10.2012.
>> Rezultati ispita održanog 19.09.2012.
>> Rezultati ispita održanog 05.09.2012.
>> Promena termina upisa ocene i uvida u radove
>> Rezultati ispita održanog 22.08.2012.
>> Rezultati ispita održanog 30.06.2012.
>> Rezultati ispita održanog 13.06.2012.
>> Rezultati ispita održanog 22.04.2012.
>> Rezultati ispita održanog 08.02.2012.
>> Rezultati ispita održanog 25.01.2012.
>> *** Zaključene ocene iz komunikologije 2011/2012
>> Rezultati 2. kolovijuma održanog 2012-01-18
>> Raspored dolazaka na drugi kolokvijum 2011/2012
>> Smernice za vežbu prezentacije - januar 2012
>> Rezultati ispita 2011-12-16 (razlika ispita i vanredni)
>> Komunikologija RAZLIKA ISPITA i VANREDNI studenti 2011
>> Rezultati 1. kolovijuma održanog 2011-11-23
>> Komunikologija kao razlika ispita 2011
>> Raspored dolazaka na prvi kolokvijum 2011
>> Izmena u terminu vežbi sledeće nedelje
>> Prvi kolokvijum iz komunikologije 2011/2012
>> Prezentacije sa predavanja 2011-2012
>> Rezultati ispita održanog 08.10.2011.
>> Rezultati ispita održanog 21.09.2011.
>> Rezultati ispita održanog 07.09.2011.
>> Rezultati ispita održanog 24.08.2011.
>> Rezultati ispita održanog 02.07.2011.
>> Rezultati ispita održanog 15.06.2011.
>> Rezultati ispita održanog 27.04.2011.
>> Rezultati ispita održanog 30.03.2011.
>> Komunikologija ispit za vanredne
>> Komunikologija RAZLIKA ISPITA i VANREDNI studenti
>> REZULTATI ispita 09.02.2011.
>> REZULTATI ispita 26.01.2011.
>> Zaključene ocene iz komunikologije
>> Rezultati drugog kolokvijuma 2010/2011
>> Raspored dolazaka na drugi kolokvijum
>> ***Komunikologija RAZLIKA ISPITA i VANREDNI studenti
>> Rezultati prvog kolokvijuma 2010
>> Raspored dolazaka na prvi kolokvijum
>> Prvi kolokvijum iz komunikologije
>> Prezentacije sa predavanja
>> REZULTATI ispita 25.09.2010.
>> REZULTATI ispita 10.09.2010.
>> REZULTATI ispita 25.08.2010.
>> REZULTATI ispita 26.06.2010.
>> REZULTATI ispita 12.06.2010.
>> REZULTATI od 15.05.2010.
>> REZULTATI od 07.02.2010.
>> REZULTATI od 24.01.2010.
>> RASPORED za ispit 24. 01. 2010.
>> Pomeren termin ispita iz komunikologije
>> Rezultati 1. kolokvijuma 2009
>> Kolokvijum novembar 2009
>> Rezultati ispita vanredni 2009
>> Ispit 10.10.2009.
>> Vanredni studenti Oktobar 2009
>> Ispit 09.09.2009.affiliate_link

Vežba: Prezentacija preduzeća i njegovog proizvoda ili usluge 2013

U okviru vežbi iz predmeta Komunikologija, poslednje nedelje Januara 2014. godine biće održana vežba "Prezentacija preduzeća i njegovog proizvoda ili usluge", koju će studenti raditi u parovima.

Ova vežba nosi 6 poena.

Prezentacija treba da traje minimalno 3 minuta i maksimalno 5 minuta. Uvežbajte da traje oko 4 minuta, provežbajte više puta. Nije dozvoljeno prekoračenje vremena. Nije dozvoljeno korišćenje podsetnika, jer je cilj da uvežbate predstavljanje. Stidenti koji loše urade ovu vežbu mogu dobiti manje poena ili ni malo.

Osmislite kratku prezentaciju jednog preduzeća i njegovog proizvoda, postojećeg ili izmišljenog.
Neophodno je predstaviti sledeće aspekte:
1. Kratka istorija preduzeća
2. Po čemu je ovo preduzeće bolje od konkurencije
3. Kakvi su planovi preduzeća u narednih 5 godina
4. Opisati jedan konkretan proizvod ili uslugu koji se nudi
5. Po čemu je predstavljeni proizvod ili usluga bolji od konkurentskih?
6. Kako predstavljeni proizvod ili usluga može zadovoljiti korisnike?

Jedna osoba predstavlja tačke 1-3, druga 4-6.
Dok parovi prezentuju, ostali studenti beleže po jednu prezentaciju koja im je bila najbolja i jednu koja im je bila najgora. Po završetku, pravi se rang lista gde prva dva najbolja para dobijaju nagradne poene.


Obavezno je korišćenje powerpoint prezentacije, u skladu sa smernicama datim na predavanjima i ovim kratkim uputstvima ( http://www.komunikologija.komuniciranje.rs/id.php?id=109 i http://www.komunikologija.komuniciranje.rs/id.php?id=146 ).

Powerpoint prezentaciju koju ćete koristiti pošaljite na imejl adresu komunikologija (et) gmail.com, u subject polje napišite samo "prezentacija2013" (bez razmaka i bez navodnika, bez drugih karaktera). Svoj fajl imenujte prezimenima prezentera (na primer jovanovicpetrovic.ptt), bez naših slova čćžšđ. Fajl treba da pošaljete dana kada držite prezentaciju do 12 časova. Neće biti primljeni zakasneli fajlovi ili fajlovi doneti neposredno pre ili za vreme držanja prezentacija. Nije dozvoljeno menjati vežbački termin i prebacivati se sa ponedeljka na četvrtak.

- Trudite se da u nekoliko datih minuta ubedljivo i jasno opišete jednu radnu organizaciju i jedan njen proizvod ili uslugu, u skladu sa svim znanjima koja ste stekli u toku semestra iz komunikologije.
- Oba prezentera treba da aktivno učestvuju u prezentaciji, nije dovoljno da samo jedan govori.
- Trudite se da prezentaciju spremite onako kako bi vama bilo zanimljivo da je čujete.

Trebalo bi u par minuta opisati radnu organizaciju (struktura vlasništva, istorijat, specifičnosti) i u par minuta JEDAN KONKRETAN proizvod ili uslugu koji biste izdvojili (i o njemu par osnovnih informacija - čemu služi, kome je namenjen, zašto je bolji od sličnih na tržištu).

__________
Uneto dana: 2014-01-20 u kategoriji: aktuelno
Ključne reči:


Dodatni resursi:
Pozitivna psihologija
Psihologija blog